เศียรสิงห์ให้บริการอะไรบ้าง ?

รับเหมาก่อสร้าง

ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ไม่จะว่าสร้างตึก อาคาร หรือบ้าน ด้วยการควบคุมจากวิศวกรมากประสบการณ์

รีโนเวท

บริการปรับปรุงเปลี่ยนรูปแบบพื้นที่ใช้สอยส่วนต่างๆ ให้ตอบโจทย์กับการใช้งานสูงสุด

สถาปัตยกรรม

จัดวางแบบแปลน พื้นที่ใช้สอย ให้ทุกพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์แบบ คุ้มค่า มั่นคง และตรงตามหลักสถาปัตยกรรม

การประมาณราคา

เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน เราประมาณราคาให้ใกล้เคียงกับราคากลางในปัจจุบัน

การออกแบบ

สถาปนิกออกแบบโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และมีภาพจำลองสามมิติ เพื่อให้ลูกค้าได้มองเห็นภาพเสมือนจริง ก่อนเริ่มการก่อสร้าง